Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen?

Admi-Care te Lelystad is een administratiekantoor en in vele branches thuis. Reeds vanaf 1986 zijn wij actief op administratief- en belastingtechnisch gebied. Hoofdzakelijk voor bedrijven, maar ook particulieren. Wij maken gebruik van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de digitale snelweg. Het aanleveren van uw administratie kan onder andere via e-mail. Ook kunt u uw vragen per e-mail stellen, zodat u nooit onverrichter zake aan de telefoon bent. Wij kunnen dan ook snel uw vragen beantwoorden. Minder tijd kwijt met ophalen, wegbrengen en bespreken van de administratie!!!

Het intake gesprek is GRATIS en VRIJBLIJVEND!      

Begeleiding/Advisering

Begeleiding en Advisering

Bent u van plan zelfstandig ondernemer te gaan worden? Bent u zich aan het voorbereiden op alle zaken die op u afkomen wanneer u een onderneming start? Wij kunnen u, vanaf de eerste dag dat u plannen begint te maken, begeleiden.

Praktijkervaring heeft ons geleerd dat een klankbord vaak gemist wordt bij het opstarten van nieuwe ondernemingen. Startende ondernemers krijgen regelmatig te maken met startersproblemen. Soms te vroeg een beslissing genomen en geïnvesteerd in zaken die misschien anders of op een later tijdstip gedaan hadden kunnen worden. Of juist niet geïnvesteerd terwijl dat belastingtechnische voordelen had kunnen opleveren.

Regelmatig melden zich bij ons startende ondernemers voor het voeren van hun administratie/boekhouding. Het bedrijf is dan over het algemeen al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak zijn er dan al cruciale beslissingen genomen die moeilijk terug te draaien zijn. Bedrijfsovernames zijn al tot stand gekomen, huurcontracten voor panden afgesloten e.d.

De startende ondernemers van Nederland gaan ons aan het hart, ooit waren wij zelf een startende onderneming. Daarom bieden wij een oriënterend toekomstig ondernemer en de reeds gestarte ondernemer de mogelijkheid om GRATIS en VRIJBLIJVEND, een eerste intake gesprek met ons te hebben. In dit gesprek, kunt u aan ons alle vragen stellen die u bezig houden, problemen die u al tegen bent gekomen en informatie over allerlei zaken waar u het antwoord nog niet op weet. Wij stellen ons tot doel u zo goed mogelijk op deze ondernemingsweg te begeleiden en te informeren.

Tevens bieden wij starters het startjaar de begeleiding/adviseringsgesprekken gratis. In deze gesprekken worden alle zaken nog eens doorgesproken en geven wij u een leidraad voor de inrichting van uw administratie/boekhouding.

Natuurlijk hebben wij en het ondernemingsleven in Nederland er baat bij dat startende ondernemers een reëel bestaan op kunnen gaan bouwen. Maar ook de overlevingskansen zijn heel belangrijk. U kiest immers niet voor niets voor zelfstandig ondernemersschap. U heeft daarbij voor ogen een goed bestaansniveau op te kunnen gaan bouwen en een gezond bedrijf. Een bedrijf dat ook in de toekomst perspectieven bied.

Wij attenderen en ondersteunen u ook bij het aanmelden bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst als ondernemer en werkgever.

Bent u reeds een gevestigd zelfstandig ondernemer, dan kunnen wij u in de doorstart of bij het optimaliseren van uw bedrijf begeleiden.

Voor meer informatie kijk op:

Belastingaangiften Bedrijven

Bedrijfsanalyse

Basispakket