Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen?

Admi-Care te Lelystad is een administratiekantoor en in vele branches thuis. Reeds vanaf 1986 zijn wij actief op administratief- en belastingtechnisch gebied. Hoofdzakelijk voor bedrijven, maar ook particulieren. Wij maken gebruik van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de digitale snelweg. Het aanleveren van uw administratie kan onder andere via e-mail. Ook kunt u uw vragen per e-mail stellen, zodat u nooit onverrichter zake aan de telefoon bent. Wij kunnen dan ook snel uw vragen beantwoorden. Minder tijd kwijt met ophalen, wegbrengen en bespreken van de administratie!!!

Het intake gesprek is GRATIS en VRIJBLIJVEND!      

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Uw kunt ook uw salarisadministratie bij ons uitbesteden. Wij verzorgen maandelijks de salarisspecificaties, aangifte loonbelasting, loonjournaalpost en betaalspecificatie.

 1. Uw kunt ook uw salarisadministratie bij ons uitbesteden. Wij verzorgen maandelijks de salarisspecificaties, aangifte loonbelasting, loonjournaalpost en betaalspecificatie.
 2. Eindejaarwerkzaamheden, zoals het leveren van jaaropgaven voor personeel en belastingdienst.  
 3. Benodigde formulieren voor de salarisadministratie worden door ons aangeleverd. Zoals o.a. werkgevergegevens, loonbelastingverklaring (niet meer van toepassing v.a. 2008), werknemergegevens    
 4. Voor verzekeringen en Arbo-diensten raden wij u aan om u op dit gebied goed te laten adviseren door minimaal 3 goede assurantiekantoren en uit deze offertes de diensten te kiezen die op uw bedrijf/personeel van toepassing zijn. 

Verantwoordelijkheden werkgever

 • Ziekmeldingen aan zowel Arbo-dienst en uitvoeringsinstelling;
 • Naleving van de voor u gelden CAO;
 • Consistentie van de door u aangeleverde gegevens en mutaties met de van toepassing zijnde arbeidsovereenkomsten en overige relevante regelingen als pensioenregelingen;
 • Aan- en afmeldingen bij instellingen als pensioenfonds en ziektekostenverzekeraar;
 • De fiscale aanvaardbaarheid van de door u uitbetaalde netto vergoedingen;
 • Toetsen van de door u aangegane arbeidsovereenkomsten aan wettelijke regelgeving;
 • Zorgdragen dat de personeelsadministratie voldoet aan de wettelijke regelingen waar onder meer de documentatie aangaande identificatie en omtrent minderheden valt te verstaan.